Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 271jNáhrada věcné škody

Náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.