Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 324

Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby.