Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 318

Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery.