Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 174

Při poskytování cestovních náhrad postupuje zaměstnavatel podle části sedmé hlavy II, s dále stanovenými odchylkami.