Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 125Příplatek za noční práci

Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.