Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 350

(1) Osamělými se rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem.

(2) Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let.