Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 345a

Ustanovení § 339 a 339a platí obdobně.