Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 169Náhrada výdajů za ubytování

Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami zahraniční pracovní cesty, a to podle § 162.