Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 271s

Soud může výši odškodnění stanovenou právním předpisem (§ 271c a 271i) přiměřeně zvýšit.