Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 18

Je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější.