Zákoník práce

262/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 22

Kolektivní smlouvu smí za zaměstnance uzavřít pouze odborová organizace.