Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 6

Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky (dále jen "Komora").