Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 86

Exekutorské zápisy musí být neprodleně po sepsání uloženy v kanceláři exekutora pod uzávěrou.