Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23

(1) Kandidát je zaměstnanec exekutora zapsaný do seznamu kandidátů.

(2) Seznam kandidátů vede Komora.