Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25

Exekutor může kandidáta písemně pověřit prováděním úkonů v exekuční nebo další činnosti.