Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 132

Po dobu 2 let od účinnosti tohoto zákona může se souhlasem ministra Komora započítat i jinou právní praxi v délce 3 let.