Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 71

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci postižením závodu přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí postižením závodu.