Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 65

Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci přikázáním pohledávky přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky.