Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 100

Exekutor ukládá exekutorské zápisy pod uzávěrou v kovové skříni odděleně od spisů.