Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 14

(1) Sídlem exekutorského úřadu je obec, ve které je sídlo okresního soudu, do jehož obvodu byl exekutor jmenován. Jiné sídlo v obvodu tohoto soudu si exekutor může zvolit jen s předchozím souhlasem Komory.

(2) Exekutorský úřad se označí podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.