Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona: