Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 55a

Soud exekuci na návrh účastníků nezastaví, nejsou-li zaplaceny náklady exekuce.