Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

ČÁST OSMNÁCTÁZměna zákona o veřejných dražbách

§ 149

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písmeno f) zní: