Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33c

V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby exekuce exekutorům Ministerstvo financí údaje z informačního systému o účastnících v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména a příjmení,

2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny,

3. číslo smlouvy o penzijním připojištění,

4. identifikační číslo penzijního fondu.