Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 105

Z exekutorských zápisů se vydávají stejnopisy nebo opisy.