Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 19

(1) Koncipient je zaměstnanec exekutora zapsaný do seznamu koncipientů.

(2) Seznam koncipientů vede Komora.