Exekuční řád

120/2001 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 57

Uvedení v předešlý stav je v exekučním řízení vyloučeno.