Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7cÚčast státního zastupitelství

Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného insolvenčního řízení, včetně incidenčních sporů, a moratoria.