Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 28

Za podmínek stanovených tímto zákonem rozhodují o změně v osobě insolvenčního správce i věřitelské orgány; pro jejich rozhodnutí platí § 21 až 24  a § 25 odst. 3 obdobně.