Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 131

Skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci projednání insolvenčního návrhu osvědčeny.