Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 17

Vstup do řízení a záměna účastníka řízení nejsou v insolvenčním řízení přípustné.