Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 8

Ustanovení části první a třetí tohoto zákona se použijí, jen nestanoví-li tento zákon v části druhé ohledně některého ze způsobů řešení úpadku jinak.