Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 173aÚčinky uplynutí lhůty k podání přihlášky

Uplynutím lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k podání přihlášky zaniká účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 3.