Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 325

Při projednání návrhu na povolení reorganizace postupuje insolvenční soud podle § 148 až 152.