Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 434Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.