Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 187

Pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.