Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 193Popření pravosti pohledávky

O popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.