Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 334

Reorganizace se účastní přihlášení věřitelé, jakož i věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a věřitelé jim na roveň postavení.