Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 222Zveřejnění soupisu

Soupis a doplněný soupis zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění.