Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 255Výpůjčka

Uzavřel-li dlužník smlouvu o výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení.