Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 280

Nestanoví-li tento zákon jinak, je soupis listinou, která insolvenčního správce v rámci konkursu opravňuje ke zpeněžení zapsaného majetku.