Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 250

Nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, nestanoví-li zákon jinak.