Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 292

Ustanovení § 290 a 291 platí obdobně, je-li jen jedinou smlouvou zpeněžována celá majetková podstata nebo část dlužníkova podniku.