Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 177

K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.