Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 83aSpojení věcí

Není-li dále stanoveno jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení.