Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 238

Proti pohledávce na vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty není přípustné započtení.