Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 259Leasingové smlouvy

Ustanovení § 256 až 258 platí přiměřeně i pro leasingové smlouvy a smlouvy o koupi najaté věci.