Insolvenční zákon

182/2006 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 144 

Insolvenční návrh nelze zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé.