Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 7

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny si navzájem pomáhat při plnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona.