Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 469

Ministerstvo spravedlnosti se zmocňuje, aby vyhláškou vydalo jednací řád pro okresní a krajské soudy.